Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie
 • De therapeut is gehouden aan de beroepscode van de VBAG en SRBAG
 • De therapeut werkt daarom in dienst van de belangen van de cliënt/patiënt
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de Cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling

 • Cliënt/patiënt verplicht zich middels het anamneseformulier relevante informatie te verstrekken
 • Cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt/patiënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

 • Cliënt/patiënt geeft toestemming om bij en/of aan de volgende personen/instanties vooraf, tijdens of na de behandelingsperiode informatie in te winnen of te verstrekken: Huisarts, Specialist, Collega therapeuten en ouders
Afspraken & kosten consulten/therapie
 • Cliënt/patiënt dient vooraf geïnformeerd te worden over de kosten per consult/behandeling.
 • De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten/behandelingen.
 • Een consult/behandeling is op persoonlijke afspraak
 • De duur van een consult/behandeling is 60 minuten, mits anders vooraf afgesproken.
 • Overschrijding van de duur van een consult/behandeling wordt evenredig in rekening gebracht.

 • Cliënt/patiënt verplicht zich, een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) te annuleren, wanneer men door omstandigheden verhinderd is, binnen 24 uur wordt 50% in rekening gebracht (m.u.v. bv ziekenhuisopname, overlijden)
 • Bij het niet verschijnen op een gemaakte afspraak zonder annulering wordt vanwege de gereserveerde tijd 100% van een consult/behandeling in rekening gebracht.
Kosten & Betaling
 • De actuele tarievenlijst staat vermeld op de website en dient zichtbaar in de praktijk aanwezig te zijn.
 • Betaling dient direct na afloop van elk consult/behandeling contant/of per pin te geschieden.
 • Cliënt/patiënt ontvangt na elk consult/behandeling een declaratie, welke kan worden ingediend bij de betreffende zorgverzekeraar.
Nazorg
 • Indien er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt/patiënt wenst te bespreken, biedt de therapeut de mogelijkheid aan dit per mail te doen, waarbij de therapeut binnen 24 uur zal antwoorden.
 • Wanneer cliënt/patiënt de therapeut telefonisch wenst te spreken, bestaat de mogelijkheid om een bericht op de voicemail in te spreken, waarbij naam en telefoonnummer dienen te worden achtergelaten. De therapeut zal de cliënt/patiënt zo spoedig mogelijk terugbellen.
Beëindiging
 • Beëindiging van de therapie kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
Klachten & Aansprakelijkheid
 • De therapeut heeft een collectieve evenals een zelfstandige aansprakelijkheidsverzekering.
 • Cliënt/patiënt kan zich bij eventuele klachten over een consult/behandeling wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijke klachtenburea